W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia PE i RE Unii Europejskiej 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuję, iż Szkoła Podstawowa w Deszcznie zawarła w dniu 06 czerwca 2018 r. umowę o sygnaturze: UM/IOD/MG/2018/06.23 dotyczącą pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonywania doradztwa informatycznego z ,,Centrum
Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek” z siedzibą w Krasnymstawie, NIP: 654 144 74 18, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw.
W  wyniku umowy, o której mowa wyżej, funkcję IOD – Inspektora Ochrony Danych w szkole pełni wskazana przez CBI osoba, tj. pan Sebastian Banaszak tel. 537-488-294 . Zgodnie z wymogami prawa podaję do publicznej wiadomości adres elektroniczny do naszego Inspektora Danych Osobowych: inspektor@cbi24.pl

 

(-) Anna Byczkowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Deszcznie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (stosowany w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa)

KLAUZULA INFORMACYJNA (stosowany w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest umowa)

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА- przedszkole

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА- Szkoła Podstawowa

 

Klauzula monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego