Nauczyciele – rok szkolny 2022/2023

Nauczyciel

Nauczany przedmiot, pełniona funkcja

Atroszko-Szlachtowicz Aleksandra język polski, technika
Borowiak Ryszard historia, nauczyciel świetlicy
Byczkowska Anna edukacja wczesnoszkolna, dyrektor szkoły
Byczkowski Sławomir język polski
Czujko Anna matematyka, informatyka
Dróżdż Magdalena wychowanie fizyczne
Drzewiecka Wioletta nauczyciel biblioteki, edukacja informatyczna, informatyka
Dyderska Alicja geografia
Dubielak Krystyna język angielski
Goślińska Kamila edukacja wczesnoszkolna
Horodecka Małgorzata wychowanie fizyczne, przyroda
Koper Krzysztof wychowanie fizyczne
Koper Katarzyna nauczyciel świetlicy
Korzeniewska Anna nauczyciel świetlicy
Krönig Aleksandra język angielski
Kubiak Karolina historia, WOS, EDB
Kwiecińska Anna edukacja wczesnoszkolna
Latuska Katarzyna język angielski
Leśniewicz Teresa pedagog szkolny, WDŻwR
Maciak Halina edukacja wczesnoszkolna
Malinowska Anna język polski
Mieczkowska-Cieślak Jadwiga religia, plastyka, muzyka
Nobert Wioletta edukacja wczesnoszkolna
Naudzius-Chmielewska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Nowaczyk Przemysław matematyka
Nowak Celina nauczyciel świetlicy
O’Neill Jolanta język angielski
Obrzezgiewicz Wojciech fizyka, wicedyrektor szkoły
Plura Anna edukacja wczesnoszkolna
Pluta Aleksandra język niemiecki
Smutnicka Aleksandra religia
Stadnicki Mariusz religia
Szwed-Tyszer Kamila pedagog szkolny
Szymczak Agata edukacja wczesnoszkolna
Tołkacz Szymon religia
Trocka Alina język polski
Trzosek-Możdżeń Agata biologia, przyroda
Turek Mariola nauczyciel biblioteki
Wojciechowska Dorota matematyka
Wróbel Lucyna chemia, zajęcia komputerowe, informatyka
Zielińska Beata wychowanie fizyczne
Zimna Agata edukacja wczesnoszkolna
Żłobińska Olga edukacja wczesnoszkolna
1 2