Składki na Radę Rodziców.

 

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosi 50 zł od rodziny.

Składki zbierają wychowawcy klas i zbiorczo wpłacają skarbnikowi Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonywać również na konto Rady Rodziców na konto bankowe:

65 8363 0004 0011 0653 3000 0001