Dokumenty szkoły


Klasa 1  „Pan Bóg jest naszym Ojcem”. P. Płaczek (red.).
Klasa 2 „Kochamy Pana Jezusa”. – J. Szpet ., D Jackowiak. (red.). Wyd. Św. Wojciech.
Klasa 3  „Przyjmujemy Pana Jezusa” – J. Szpet, D. Jackowiak  (red.). Wyd. Św. Wojciech.
Klasa 4  „Jestem chrześcijaninem”. J. Szpet, D. Jackowiak  (red.). Wyd. Św. Wojciech.
Klasa 5  „Bóg szuka człowieka”.  B. Zawiślak , M. Wojtasik  (red.). Wyd. Św.  Wojciech.
Klasa 6  „Wierzę w Kościół”, J. Szpet , D. Jackowiak (red.). Wyd. Św. Wojciech.
Klasa 7  „Spotkanie ze słowem”. J. Szpet, D. Jackowiak (red.). Wyd. Św. Wojciech.

Klasa 8  „Wierzę w Boga”. J. Szpet, D. Jackowiak  (red.). Wyd. Św. Wojciech.
edukacja Białobrzeska J.: Poznaję świat, bo mam 6 lat. Didasko

j. angielski Howell Sarah M., Kester-Dodgson Lisa: Treetops Starter. Podręcznik dla przedszkoli i szkół podstawowych. Oxford UP
religia Płaczek P. (red.): Kocham Pana Jezusa. Święty Wojciech

edukacja wczesno-szkolna
Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska: Gra w kolory. Juka-91


język angielski Howell S.M., Kester-Dodgson L.: Explore Treetops dla klasy 1. Oxford University Press Polska


religia Płaczek Paweł (red.): Pan Bóg jest naszym Ojcem.

edukacja wczesnoszkolna Mazur B., Sokołowska B., Zagórska K.: Gra w kolory. Juka-91


język angielski Howell S.M., Kester-Dodgson L.: Explore Treetops dla klasy 2. Oxford University Press Polska


religia Szpet J., Jackowiak D. (red.): Kochamy Pana Jezusa. Wydawn. Święty Wojciech

Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2. Nowa Era

Białobrzeska J.: Ja, Ty – My. Podręcznik. Klasa 3. Radosne odkrywanie świata część 1 i 2. Matematyka na co dzień. Didasko


j. angielski    Howell S.M., Kester-Dodgson L.: Explore Treetops dla klasy 3.Oxford University Press Polska 

religia    Szpet J., Jackowiak D. Przyjmujemy Pana Jezusa.Wydawn. Święty Wojciech

 

edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców. Historia Małkowski T.: Historia 4. Podróże w czasie. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Informatyka Koba G.: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Migra

Język angielski Hadley K. i in.: Super Powers 4. Podręcznik do języka angielskiego. Nowa Era

Język polski Klimowicz A., Derlukiewicz M.: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era

Matematyka Dobrowolska M., Jucewicz M., Zarzycki P.: Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. GWO

Muzyka Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej. Nowa Era

Plastyka Stopczyk S., Neubart B.: Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. WSiP

Przyroda Marko-Worłowska M. i in.: Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Nowa Era

Technika Łabecki L., Łabecka M.: Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej. Nowa Era

Religia Szpet J., Jackowiak D. (red.): Jestem chrześcijaninem. Święty Wojciech

Biologia Jastrzębska E., Kłos E., Pyłka-Gutowska E., Kofta W.: Biologia. Podręcznik – szkoła podstawowa kl. 5. WSiP


Geografia Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T., Malarz R.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era


Historia Małkowski T.: Podróże w czasie. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. GWO


Informatyka Koba G.: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V. Migra


Język angielski Hadley K. i in.: Super Powers 5. Podręcznik do języka angielskiego. Nowa Era


Język polski Klimowicz A., Derlukiewicz M.: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era


Matematyka Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P.: Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.
GWO


Muzyka Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era


Plastyka Stopczyk S. K. i in.: Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5. WSiP


Technika Łabecki L., Łabecka M.: Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Nowa Era

Religia Zawiślak B., Wojtasik M. (red.): Bóg szuka człowieka. Święty Wojciech

Biologia    Jastrzębska E., Kłos E., Pyłka-Gutowska E., Kofta W.: Biologia. Podręcznik – szkoła podstawowa klasa  6. WSiP

Geografia    Rachwał T., Malarz R., Szczypiński D.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era

Historia    Małkowski T.: Podróże w czasie. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. GWO

Informatyka    Koba G.: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI. Migra

Język angielski     Wheeldon S., Davies P.A., Falla T., Shipton P.: Steps Plus dla klasy VI. Student’s book. Oxford

Język polski    Derlukiewicz M., Klimowicz A.: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era

Matematyka    Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P.:  Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  GWO

Muzyka    Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era

Plastyka    Lukas J., Onak K.: Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era

Techni-ka    Łabecki L., Łabecka M.: Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  Nowa Era   

Religia    Szpet J., Jackowiak D. (red.): Wierzę w Kościół. Święty Wojciech

Biologia    Jastrzębska E., Kłos E., Pyłka-Gutowska E., Kofta W.: Biologia. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. WSiP

Chemia    Łasiński D. i in.: Chemia. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grupa MAC S.A.

Fizyka    Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Spotkania z fizyką 7. Nowa Era

Geografia    Malarz R., Szubert M.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era

Historia    Małkowski T.: Historia 7. Podróże w czasie. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Informatyka    Koba G.: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII. Migra

Język angielski     Mann M., Taylore-Knowles S.: Repetytorium Ósmoklasisty część 1. Macmillan Polska Sp. z o.o.

Język niemiec-ki    Kamińska J.: Das ist Deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era

Język polski    Kościerzyńska J., Chmiel M., Szulc M., Gorzałczyńska-Mróz A.: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Matematyka    Bolałek Z. i in.  Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. GWO

Muzyka    Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki 7. Nowa Era

Plastyka    Stopczyk S., Neubart B., Chołaścińska J.: Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa  Klasa 7. WSiP

Religia    Szpet J., Jackowiak D. (red.): Spotkanie ze słowem. Święty Wojciech

Biologia    Jastrzębska E., Kłos E., Pyłka-Gutowska E., Kofta W.: Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Kl.8. WSiP


Chemia    Łasiński D. i in.: Chemia. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Grupa MAC S.A.


Edukacja dla bezpieczeństwa    Słoma J.: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Nowa Era


Fizyka    Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Spotkania z fizyką 8. Nowa Era


Geografia    Malarz R., Szubert M.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era


Historia    Małkowski T.: Podróże w czasie. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. GWO

Informatyka    Koba G.: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Migra

Język angielski     Mann M., Taylore-Knowles S.: Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego. Macmillan Education

Język niemiecki    Kamińska J.: Das ist Deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era

Język polski    Kościerzyńska J., Chmiel M., Szulc M., Gorzałczyńska-Mróz A.: Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era

Matematyka    Bolałek Z. i in.:  Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. GWO

Wiedza o społeczeństwie    Janicka I., Janicki A., Kucia-Maćkowska A., Maćkowski T.: Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Nowa Era

 Religia    Szpet J., Jackowiak D. (red.): Wierzę w Boga. Święty Wojciech

 

education-5600987_1920-1140x993

PZO w czasie zdalnego nauczania

POSTANOWIENIA PRZEDMIOTOWYCH ZESPOŁÓW DOTYCZĄCE FORM, METOD I SPOSOBÓW PRACY Z UCZNIAMI W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW
Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich
w Deszcznie


Ustalony na podstawie:
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)
•Rozporządzenie RM z dn. 6.05.1997 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 358) w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
•Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 98, poz. 602)
•Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67),
•Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. „O usługach turystycznych.”(Dz. U. 1997 nr 158 poz.1043)


§ 1. Postanowienia ogólne

1.Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia
przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

4. Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede
wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej
okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno – turystycznego.

5. Dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego i kraju.

6. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

7. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać
udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni
zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju
i stopnia niepełnosprawności.

8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.


9. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym
i organizacyjnym, a następnie informuje się o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:
• celu,
• trasie,
• harmonogramie,
• regulaminie.

10. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię
i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy,
którą zatwierdza dyrektor szkoły.

11. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie
wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

12. Zawiadomienie zawiera w szczególności:
– nazwę kraju,
– czas pobytu,
– program pobytu,
– imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
– listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku
oraz PESEL,
– obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne,
– lista z numerami ambasad .

13. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

14. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

15. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych
i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

16. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
17. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
•poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
•poznawanie kultury i języka innych państw,
•poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
•wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
•upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
•podnoszenie sprawności fizycznej,
•upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
•przeciwdziałanie patologii społecznej,
•poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§ 2. Cele i formy wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu
uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub
przedmiotów pokrewnych, ścieżek edukacyjnych,
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy piesze i rowerowe
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym
posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
e) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

2.Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii,
b) poznawanie kultury i języka innych państw,
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska
naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
f) podnoszenie sprawności fizycznej,
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych
ekologicznie,
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
i) przeciwdziałanie patologii społecznej,
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§ 3. Organizacja wycieczek

1.Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2.Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

3.Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

4.Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi lub wicedyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

5.Dokumentacja wycieczki zawiera:
a.kartę wycieczki z jej harmonogramem
b.listę uczestników
c.pisemne zgody rodziców,
d.regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.

6.Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

7.Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

8.Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

9.Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w wycieczkach.

§ 4. Obowiązki kierownika wycieczki.

1.Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2.Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.
3.Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
4.Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
5.Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6.Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7.Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
8.Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
9.Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
10.Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
11.Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

 


§ 5. Obowiązki opiekuna.

1. Opiekun w szczególności:
– sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
– współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy,
– sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
– nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
– wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.


§ 6. Finansowanie wycieczek.

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika
wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu
rodzicielskiego lub innych źródeł.

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia
związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany
z innych źródeł.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora
szkoły.

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania
nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

 

§ 7. Dokumentacja wycieczki.

1. Karta wycieczki – załącznik nr 1.

2. Harmonogram – załącznik nr 2.

3. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 3.

4. Pisemną zgodę rodziców z potwierdzeniem wpłaty – załącznik nr 4.

5. Dwa egzemplarze listy uczestników.

6. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych
wypadków (w przypadku dodatkowego ubezpieczenia).

7. Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz
rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

8. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1,2 i 5 winna być złożona w terminie
minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

 

§ 8. Zasady organizacji wycieczek.

1. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej poza teren szkoły, na terenie Deszczna bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren Deszczna przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

3. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej (w tym rajdy rowerowe) opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 10 uczniów.

4. Wycieczki piesze nizinne i podgórskie (do wysokości 600 m. n. p. m. np.: Pogórze, Góry Świętokrzyskie), mogą być organizowane dla uczestników od lat 12, przy
uwzględnieniu 3-5 godzin dziennego marszu.

5.Wycieczki górskie (o wysokości ponad 600 m n. p. m. np.: Beskidy, Sudety), mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających odpowiednią zaprawę
turystyczną (np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów lub wycieczek).

6. Wycieczki wysokogórskie (o wysokości ponad 1000 m n. p. m. np.: Tatry, Karkonosze, Beskid Wysoki) mogą być organizowane dla uczniów, którzy ukończyli
16 lat i posiadają odpowiednią zaprawę turystyczną. Wycieczki te powinny korzystać z usług przewodników górskich.

7. Organizując wycieczki autokarowe do dużych miast, teatrów, muzeum, pomników kultury – nie musi się brać pod uwagę wieku uczestników. Uwzględnić natomiast
należy relację pomiędzy poziomem umysłowym, inteligencją ucznia a tematem do realizacji podczas wycieczki.

8. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu jadą osoby dorosłe. Przerwa między grupami co najmniej 200 m. W kolumnie poruszać się może do 15 rowerów.

9. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką
rodziców.

10. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

11. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu
do punktu docelowego.

12. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek –pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej
ustalonym.

13. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów
prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

14. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

15. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

16. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach.

17. W przypadku oddzielenia się od grupy wycieczkowej uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zagubienia. Uczeń powinien znać miejsce postoju, plan dnia a w wycieczkach na szlaki turystyczne powinien wiedzieć dokąd idziemy, znać kolor szlaku docelowe schronisko oraz telefoniczne numery kontaktowe.

18. W razie zaginięcia ucznia w zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców a w przypadku wycieczek na szlaki turystyczne GOPR i schronisko.

19. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
20. Uczestnicy wycieczki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk” i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
21. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
22. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się po stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.
§ 9. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów przepisy bezpieczeństwa.
4. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
5. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .
6. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
7. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
8. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
9. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .
11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora.
2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Biblioteka szkolna

Stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Rodzic po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły – osobiście składa wniosek w Urzędu Gminy Deszczno.

Szkoła nie przekazuje wniosków do Urzędu Gminy Deszczno.

Uchwała Gminy Deszczno

Wniosek do pobrania

REGULAMIN KONKURSU

PRIMUS INTER PARES