Doceniamy i pomagamy

Dzień Edukacji Narodowej  to okazja, aby podziękować nauczycielom za ich pracę i cierpliwość. Najczęściej dzieci i młodzież dziękują wręczając nauczycielowi symbolicznego kwiatka.
W naszej szkole promujemy akcję „Doceniamy i pomagamy”. Doceniamy pracę nauczycieli, uwrażliwianie nas na potrzeby ludzi i zwierząt i dlatego pomagamy potrzebującym. Uczniowie klasy 7b i 7c  już od kilku lat zamiast kwiatków  przynoszą w Dniu Nauczyciela karmę dla psów i kotów.
W tym roku do grona klas wspierających schronisko dla zwierząt dołączyły klasy: 1b i 6a. Dzieci przyniosły karmę, koce, środki czystości, a nawet tabletki dla zwierząt kupione u weterynarza.
W schronisku AZYL przebywają psy porzucone przez właścicieli, psy przeznaczone do adopcji,
ale również stare i schorowane, które potrzebują specjalistycznej pomocy.  Kontakt ze zwierzętami uwrażliwia, zwiększa poziom empatii i współczucia, uczy odpowiedzialności i poświęcenia Aby pokazać, jak bardzo taki rodzaj wsparcia jest potrzebny 18 października uczniowie klasy 1b i 6a zawieźli dary uzupełnione o karmę przyniesioną przez klasę 7c.
Wizyta w schronisku AZYL wywarła na naszych uczniach ogromne wrażenie i umocniła ich
w postanowieniu systematycznego wspierania potrzebujących zwierząt.

Zwiedzanie Biogazowni

20 października 2021r. odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów klas siódmych do biogazowi w miejscowości Karkoszów, gm. Krzeszyce. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością i funkcjonowaniem zakładu.

Biogazownia to nowoczesna instalacja służąca do produkcji prądu z biomasy roślinnej i odchodów zwierzęcych. Zakład produkuje ekologiczną i czystą energię elektryczną (1 MW), zagospodarowuje bioodpady rolne, dostarcza tanie ciepło (np. do suszenia drewna) oraz ekologiczny nawóz dla rolników.

Chcielibyśmy podziękować p. Adamowi Patkowi, Koordynatorowi ds. Realizacji Inwestycji, za możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technicznych do pozyskiwania energii odnawialnej.

Wpłaty za obiady

Koszt obiadu za miesiąc LISTOPAD 2021r.

– ZUPA                – 1,80 zł stawka dzienna x 19 dni = 34,20 zł

– II DANIE           – 3,80 zł stawka dzienna x 19 dni = 72,20 zł

Razem                 5,60 zł                                 ogółem:   106,40 zł

 

Wpłaty za obiady od 27.10.2021r do 03.11.2021r od godz. 7.40.

od 04.10.2021r do 08.11.2021r od godz. 8.00.

Prosimy o podpisanie kwoty przekazanej dziecku. Uczniowie klas I-III- odbiór kopert u wychowawcy w klasach u intendenta, uczniowie klas IV-VIII kupują obiad samodzielnie.

Od miesiąca listopada 2021r. wprowadza się możliwość dokonywania opłat za obiady w formie przelewów. 

W nazwie odbiorcy należy wpisać: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W DESZCZNIE, UL. LUBUSKA 61.

Wpłaty należy dokonać na podany nr rachunku: 30 8363 0004 0000 4109 2000 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj wykupionego posiłku tj. zupa/II danie lub pełne. 

Wpłaty za obiady na podane konto bankowe należy dokonać wyłącznie od 25 do 30 dnia każdego miesiąca  poprzedzającego dożywianie (np. za listopad wpłaty dokonujemy od 25 do 30 października).   

Kwota przekazana na rachunek bankowy musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta na stronie internetowej szkoły za dany miesiąc.

W przypadku, gdy opłatę wnosi się za kilkoro dzieci – należy dokonać na każde dziecko osobny przelew.

Po dokonaniu przelewu, uczeń z wydrukiem dokonanej wpłaty  – odbiera u intendenta kartę obiadową.

Zapalmy światełko pamięci!

Zapalmy światełko pamięci!
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…
Październik to czas porządkowania i sprzątania mogił najbliższych przed Dniem Wszystkich Świętych.
Chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w akcji sprzątania zapomnianych grobów na terenie naszej Gminy. Możecie razem z rodzicami uporządkować zaniedbaną mogiłę i zapalić na niej znicz.
Pamiętajmy, że godność należy się każdemu człowiekowi zarówno za życia, jak i po śmierci.
Zachęcamy również do wykonania zdjęcia i przesłania go do Waszych wychowawców przez Classroom.
Udział w akcji nagrodzony zostanie pochwałą za 20 punktów.
Klub Wolontariatu wraz z wychowawcami

Po raz kolejny obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, Całej Społeczności Szkolnej ,życzymy z tej okazji wszystkiego, co najlepsze.
Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu dziękujemy za serce, codzienny uśmiech i każdą zachętę do pracy. Jesteśmy wdzięczni za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. To Nauczyciele pokazują nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
Pracownikom naszej szkoły dziękujemy za wysiłek wkładany w Państwa codzienną pracę. Jest ona trudna i odpowiedzialna i to dzięki Państwu czujemy się zaopiekowani, bo dbacie o nas i razem z nami tworzycie klimat placówki!
Nam wszystkim- także Uczniom- życzymy realizacji dalszych marzeń i planów. Niech każdy wspólny dzień w naszej szkole będzie wypełniony radością, spokojem, sukcesami i wdzięcznością za pomoc w zrozumieniu świata i siebie.
Samorząd Uczniowski

Nasza szkoła nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem To Help Africa. Organizacja zajmuje się pomocą mieszkańcom Tanzanii: Masajom i Tanzańczykom. Buduje szkoły, wyposaża klasy, kupuje podręczniki dla uczniów, jak również wspiera zakup zbiorników na wodę.

Celem współpracy jest pozyskanie środków na realizację tych celów. Będziemy na bieżąco informować o działalności stowarzyszenia, jak i naszej współpracy.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Rozważamy tajemnice różańca”

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkolnym plastycznym konkursie nawiązującym do nabożeństw różańcowych. Należy przedstawić jedną tajemnicę różańca w wybranej technice malarskiej lub rysunkowej. Adresatami Konkursu są uczniowie klas 0-3.

Celem nadrzędnym konkursu jest przypomnienie wydarzeń z życia Maryi i Pana Jezusa rozważanych w modlitwie różańcowej.

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci.

  • Zachęcanie do rozważania tajemnic różańca świętego.

  • edukowanie uczniów z zakresu wiedzy religijnej

  • Podtrzymywanie i popularyzacja tradycji modlitwy różańcowej w miesiącu październiku.

  • Odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II do ciągłego odkrywania skarbu modlitwy różańcowej.

Warunki uczestnictwa

  • Prace należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora i klasę, wybrana tajemnica różańca,

  • Format prac: A4,

  • Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, płaskorzeźba, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenne,

  • Uczeń wykonuje pracę samodzielnie.

Prace proszę oddawać do końca października swoim katechetom.

POWODZENIA!!!

Finał akcji Pola Nadziei.
Członkowie naszego Klubu Wolontariatu sprzedali cebulki żonkili w kwocie 538,45zł, a zebrane pieniądze przekazane zostały na potrzeby hospicjum w Gorzowie Wlkp.
W imieniu Gorzowskiego Hospicjum serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Opiekun Koła Wolontariatu
Przemysław Nowaczyk

Nasza szkoła uczestniczy w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  organizowanej
1 października 2021 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

27-30.09.2021. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

01.10.2021. Egzaminy z tabliczki mnożenia w szkole.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynator Lokalny Przemysław Nowaczyk

pola1
Uczniowie naszej szkoły kolejny raz zaangażowali się  w akcję charytatywną „Pola Nadziei’’. Celem jest finansowe wsparcie hospicjum  św. Kamila  w Gorzowie Wlkp. „Pola Nadziei” to akcja przypominająca o osobach nieuleczalnie chorych, cierpiących w  hospicjach. Członkowie naszego Klubu Wolontariatu sprzedają cebulki żonkili, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na potrzeby hospicjum w Gorzowie Wlkp.
W imieniu Gorzowskiego Hospicjum serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Opiekun koła Przemysław Nowaczyk