OJCZYZNA, NAUKA, PRZYSZŁOŚĆ

Kto to jest ? – czyli nauczyciel w oczach uczniów”. Portret mojego nauczyciela.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pt. „Kto to jest ? – czyli nauczyciel w oczach uczniów”. Portret mojego nauczyciela.
I. Organizator konkursu:
Samorząd Uczniowski – klasy 6A i 7A
p. Olga Żłobińska
p. Jadwiga Mieczkowska- Cieślak

II. Cele konkursu:

• rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów
• budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
• rozwijanie wrażliwości na piękno, różnorodność i urodę świata
• rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka

III. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas I- IV i V- VIII Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Deszcznie.
2. Konkurs polega na samodzielnym i indywidualnym wykonaniu jednego portretu wybranego nauczyciela.
3. Praca ma być wykonana w formacie A4, dowolną techniką plastyczną.
4. Praca musi być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, klasa) na tylnej stronie portretu.
5. Prace uszkodzone, zgięte, zbiorowe i niepodpisane nie będą oceniane.
6. Prace należy przekazywać do dnia 10 października 2022 r. do p.Olgi Żłobińskiej lub p. Jadwigi Mieczkowskiej- Cieślak.
7. Organizatorzy wyłonią laureatów konkursu w terminie do 13 października 2022r.
8. Prace ocenione będą w dwóch kategoriach: I – IV oraz V – VIII.
9. Prace zostaną ocenione komisyjnie. Decyzje komisji są ostateczne.
10. Prace nie podlegają zwrotowi.
11. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i drobne upominki.

IV. Kryteria oceny:
• pomysł i estetyka wykonania
• samodzielność

Życzymy wszystkim powodzenia!

Szanowni Rodzice,
przypominamy że w obecnym stanie prawnym umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przedstawiamy oferty, jakie otrzymaliśmy od firm ubezpieczeniowych

.

polska marka ubezpieczeniowa, ciesząca się od niemal 20 lat dużym uznaniem Polaków. Świadczą o tym liczne nagrody – m.in. TUZ zdobył 1- miejsce jako „_Lider ubezpieczeń”_ dla dzieci i młodzieży w rankingu Gazety Ubezpieczeniowej Specjalnie wynegocjowana przez nas oferta wyróżnia się zdecydowanie na tle konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku – jest inna niż
wszystkie.

W naszej kompleksowej ofercie w szczególności wyróżnić można:

* możliwość zakupu Tradycyjnie (w Placówce) lub online (samodzielne przystąpienie rodziców przez Internet)
* wysokie świadczenia z tytułu złamań, skręceń
* świadczenia szpitalne z tytułu wypadków i chorób – płatne od 1-go dnia pobytu
* wysokie świadczenie bólowe
* 30% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie
* 10% zniżka dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej – dla formy
tradycyjnej

Szczegóły oferty znajdą Państwo w załączeniu

instrukcja przystąpienia – forma tradycyjna

forma online

Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl dla uczniów w wieku od 7 do 25 roku życia z możliwością rozszerzenia o OC Dziecka dla dzieci powyżej 13 r. ż.

Link do oferty placówki z rabatem 10%

https://bezpieczny.pl/05601

Zakup z powyższego linku gwarantuje możliwość modyfikacji oferty według własnych potrzeb i wymagań z uwzględnieniem rabatów.

Ulotka do pobrania

Sprzątanie Świata 2022

SPRAWY UCZNIÓW

STREFA RODZICA

 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TUTAJ

9228

ABSOLWENTÓW

42

NAUCZYCIELI

476

UCZNIÓW