KOMUNIKAT DYREKTORA

 Szkoły Podstawowej   im. Noblistów Polskich w Deszcznie

z dnia 28 SIERPNIA 2023r.

w sprawie kosztów obiadu za miesiąc WRZESIEŃ   2023r.

 

 

Koszt  obiadu  za  miesiąc WRZESIEŃ 2023r.

STAWKA DZIENNA wynosi 5,60 zł

(w tygodniu:  4x drugie danie, 1 x zupa z dodatkiem).

 

  • STAWKA DZIENNA 5,60 x 18 dni = 100,80 – zł

 

Wpłaty należy dokonać na podany nr rachunku: 30 8363 0004 0000 4109 2000 0002

 

W nazwie odbiorcy należy wpisać: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W DESZCZNIE, UL. LUBUSKA 61. 

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Kwota przekazana na rachunek bankowy MUSI BYĆ ZGODNA z kwotą wskazaną przez intendenta na stronie internetowej szkoły za dany miesiąc – (bez zaokrągleń)!!

 

Po dokonaniu przelewu, uczeń z wydrukiem dokonanej wpłaty  – odbiera u intendenta kartę obiadową.

 

Wpłaty za obiady należy dokonać od 1 września 2023r. do 8 września  2023r