Koszt obiadu za miesiąc styczeń 2022r.

– ZUPA                 – 1,80 zł stawka dzienna x 6 dni = 10,80 zł

– II DANIE            – 3,80 zł stawka dzienna x 6 dni = 22,80 zł

Razem                  5,60 zł                                  ogółem:   33,60 zł

Przypominamy, że wpłaty należy dokonać wyłącznie na podany nr rachunku

30 8363 0004 0000 4109 2000 0002

W nazwie odbiorcy należy wpisać:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W DESZCZNIE, UL. LUBUSKA 61. 

W tytule przelewu należy wpisać: 

imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj wykupionego posiłku tj. zupa/II danie lub pełne.  

Wpłaty za obiady na podane konto bankowe należy dokonać  do 11 stycznia 2022r.