KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
w sprawie kosztów obiadu za miesiąc czerwiec 2022r.

Koszt obiadu

– ZUPA         – 1,80 zł stawka dzienna x 15 dni =27 zł
– II DANIE     – 3,80 zł stawka dzienna x 15 dni =57 zł
Razem         5,60 zł          ogółem:   84 zł

Wpłaty należy dokonać na podany nr rachunku: 30 8363 0004 0000 4109 2000 0002

W nazwie odbiorcy należy wpisać: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W DESZCZNIE, UL. LUBUSKA 61.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj wykupionego posiłku tj. zupa/II danie lub pełne.

Kwota przekazana na rachunek bankowy musi być zgodna z kwotą wskazaną przez intendenta na stronie internetowej szkoły za dany miesiąc – (bez zaokrągleń)!!

Po dokonaniu przelewu, uczeń z wydrukiem dokonanej wpłaty – odbiera u intendenta kartę obiadową.

Wpłaty za obiady należy dokonać od 28 maja 2022r. do 5 czerwca 2022r.