Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie

Dane adresowe szkoły

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie

ul. Lubuska 61

66-446 Deszczno

Tel./faks: (95) 728 76 66

NIP: 599 310 73 83 oraz po centralizacji VAT NIP do wystawiania faktur: 599 277 49 30

e-mail: sekretariat@zsdeszczno.pl

Administrator i redakcja

Administrator – dyrektor szkoły  – Anna Byczkowska

Osoba upoważniona do zamieszczanie informacji w biuletynie BIP, po uprzedniej dyspozycji dyrektora szkoły: Przemysław Nowaczyk nauczyciel SP w Deszcznie

Sprawozdania finansowe

„Sprawozdania finansowe za 2019 rok znajdują się na stronie internetowej BIP Gminy Deszczno w zakładce Informacje – Budżet Gminy – Sprawozdania finansowe za 2019 r.  pod adresem www.bip.deszczno.pl

Informacje Publiczne

Komunikaty dyrektora

Regulaminy

Bezpieczeństwo

Procedury

Zarządzenia

Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Raporty, w tym o stanie zapewniania dostępności placówki publicznej

Oświadczenie o dostępności